Casarredo-Nocni-stolky-2-kusy-PAMELA-698-rezany-dub